Persoane interesate

marți, 22 noiembrie 2011

POZE ORIGINALA CU MARESALUL ANTONESCU SI MEMBRII GUVERNULUI !!MEGARARITATE  POZA UNICA CE A APARTINUT CEL MAI PROBABIL  FAMILIEI MARESAL ANTONESCU
IN POZA MARESALUL SI MEMBRII GUVERNULUI SI PREOTI
PIESA ESTE ACHIZITIONATA DE LA UN ANTICARIAT SI ESTE SINGURA POZA GASITA LA LATESTI , LOCUL IN CARE A FOST DEPORTATA MARIA ANTONESCU

miercuri, 12 octombrie 2011

Mormantul Maresalului Ion Antonescu - Cateva date despre trupul maresalului dupa plecarea la Ceruri

Conformându-se dispozitiunilor articolului 19 din Regulamentul No. 12/1942, Comandantul Grupei a comandat pregatirea armelor, ochirea si focul, care s-a executat cu arme de tip militar.
Dupa încetarea focului. Domnul Medic legist Doctor Alexandru Gr. Ionescu, constatând ca cei executati dadeau înca semne de viata. Comandantul Grupei de executie a executat loviturile de gratie, tra­gând cu revolverul în capul fiecarui condamnat.
La ora 18,12 Domnul Medic legist a constatat moartea tuturor celor patru condamnati mai sus aratati, prezentându-ne separat actul sau de constatarea mortii, act ce se anexeaza în original prezentului proces-verbal.
Cadavrele condamnatilor executati au ramas pe loc timp de o ora sub paza unei garzi formata dintr-un sef si opt gardieni publici.
La orele 19,15, cadavrele au fost luate în primire de Domnul Procuror Gheorghe Sandulescu, pe care l-am însarcinat sa procedeze la perchezitionarea lor si sa dreseze proces-verbal de cele ce va con­stata. Dupa aceasta Domnia sa a luat masuri pentru transportarea cadavrelor la Crematoriul Cenusa din Bucuresti în vederea incine­rarii lor, urmând ca, potrivit dispozitiunilor primite de la Domnul Prim Procuror Jean Nicolau, sa se dispuna ulterior asupra eventualei lor predari catre familiile respective.
Mentionam ca dintre rudele celor executati. Doamna Lita Colonel Savovici-Baranga, mama lui Ion Antonescu, si Doamna Doctor Gabriela Paraschivescu-Vasiliu, sotia lui Constantin Z. Vasiliu ne-au spus (sic) prin Domnul avocat Constantin Paraschivescu-Balaceanu câte o petitiune prin cari solicitau fie sa li se predea cadavrele, fie - în caz de incinerare - sa li se predea urnele cu cenuse.
Aceste cereri se anexeaza de asemeni la prezentul act.
Mentionam în mod expres ca, pâna în momentul executarii, nici unul dintre condamnati nu ne-a încredintat nici un fel de înscris sau vreun obiect.
La ora 20, s-a parasit de noi si de domnul grefier incinta închi­sorii militare Jilava.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în patru exem­plare, urmând ca, potrivit art. 22 din Regulamentul No. 12/1942, primul exemplar sa fie trimis Tribunalului Poporului din Bucuresti, Comple­tul I de judecata, spre a fi atasat la dosarul cauzei, al doilea exemplar

a fie trimis Ministerului Justitiei, al treilea exemplar sa fie pastrat în arhiva Parchetului Tribunalului Ilfov, iar al patrulea exemplar sa fie trimis Domnului Comandant al închisorii Militare Jilava, pentru a-l trimite Oficiului Starei Civile pentru înscrierea mortilor în registrele starii civile.
Se va raporta Ministerului de Justitie ca cei patru condamnati despre care se vorbeste în prezentul act au fost executati.
PROCUROR                                  PROCUROR ASISTENT
Alfred V. Petrescu                       Gheorghe Sandulescu
Acesta este actul care marcheaza sfârsitul tragic al unuia dintre cei mai mari patrioti români.
Asasinii Maresalului Ion Antonescu nu trebuie considerati cei care au pus în executarea hotarârea de condamnare la moarte.
Am convingerea ca procesul verbal nu reproduce, cu fidelitate absoluta, modul în care s-a desfasurat executia. Unele detalii, supara­toare pentru cei care au pus la cale aceasta înscenare judiciara, mai mult ca sigur, nu au fost consemnate.
Se pune întrebarea, cine si de ce a refuzat predarea cadavrelor celor executati ori a urnelor cu cenusa rezultata prin incinerare, asa cum s-a solicitat, familiilor lor? Din dosar nu rezulta cine a rezolvat aceste cereri, absolut justificate. Nu stim pâna la ce nivel al conducerii statului au fost prezentate aceste cereri legitime. Oricum, o asemenea problema importanta si riscul rezolvarii ei necorespunzatoare nu si-1 puteau asuma decât cei care se aflau în fruntea tarii. Rezolvarea nedreapta si profund inumana a acestor cereri nu exprima decât teama de Maresalul Ion Antonescu si dupa moarte, pe care o inspira dusma­nilor României. Teama de un eventual mormânt sau de o urna cu cenusa Maresalului.
Aceasta teama nu s-ar fi justificat, daca ar fi fost o judecata dreapta si daca Maresalul Ion Antonescu ar fi tradat într-adevar intere­sele poporului român, daca într-adevar ar fi fost judecat în numele poporului român.
"PROCESUL" MAREsALULUI ION ANTONESCU - IOAN DAN